Khu nhà ở đấu giá QSDĐ tạo vốn tại phường Vạn An và phường Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh.

Khu nhà ở đấu giá QSDĐ tạo vốn tại phường Vạn An và phường Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh.

THÔNG TIN DỰ ÁN

Tên dự án: Khu nhà ở đấu giá QSDĐ tạo vốn tại phường Vạn An và phường Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh.

 Địa chỉ: Phường Vạn An và phường Khúc Xuyên, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

Diện tích: Khoảng 3,2 ha Tổng 118 lô đất ở (gồm khu số 1 có diện tích 1.9ha - gồm 72 Lô đất ở, khu 2 có diện tích 1.3ha - gồm 46 Lô đất ở)

Tiện ích: Khu đô thị mới với kết cấu hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại; Khu nhà ở, khu công viên cây xanh kết hợp với bãi đỗ xe…

Tình trạng: 
       - Đã được phê duyệt dự án, thiết kế và xây dựng cơ bản xong phần hạ tầng kỹ thuật, đã hoàn thành thực hiện xây thô và trát hoàn thiện mặt tiền các căn thuộc diện xây thô theo mẫu thiết kế được phê duyệt;

      - Đối với việc Kinh doanh đất nền (93 lô đất được chuyển nhượng đất nền.

Dự án đã được UBND tỉnh Bắc Ninh cho phép tại Quyết định số 2981/UBND-TNMT ngày 19/8/2019 và được sở Tài Nguyên và Môi trường Bắc Ninh chấp thuận theo văn bản số 209/TB-TNMT ngày 05/09/2019

       - Đối với tình hình kinh doanh đất và tài sản gắn liền trên đất (Đất và nhà xây thô) (25 lô đất thuộc diện xây thô). Dự án đã hoàn thiện xây dựng xong nhà xây thô và trát hoàn thiện mặt tiền theo mẫu thiết kế được duyệt. Dự án đã được sở Tài Nguyên và Môi trường Bắc Ninh chấp thuận 23 lô/ 25 lô xây thô theo văn bản số 258/TB-TNMT ngày 19/11/2019; 99/TB-TNMT ngày 15/09/2021 và 35/TB-TNMT ngày 31/03/2022.

 Cụ thể như sau:

          + Tổng số lượng lô đất ở: 118 lô;

          + Số lượng lô đất ở đủ điều kiện chuyển nhượng: 116 lô;

          + Số lượng lô đất ở chưa đủ điều kiện chuyển nhượng: 02 lô;

          + Số lượng lô đất ở phải thực hiện xây thô: 25 lô;

          + Số lượng lô đất ở được chuyển nhượng đất nền cho người dân tự xây: 93 lô;

          + Số lượng lô đất ở đã chuyển nhượng: 114 lô (tính đến thời điểm ngày 03/6/2022);

          + Số lượng lô đất ở còn tồn kho BĐS: 04 lô.